"Sygdom og symptomer optræder, når belastninger i livet overstiger bærekraften.
  Føler man sig dårligt tilpas eller syg, er det vigtigt altid at søge efter årsagen -
  ikke blot fjerne symptonerne eller sygdommen."

Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen

Radon

RadonRadon – hvad er det? Ædelgassen radon stammer fra det naturligt forekommende grund-stof radium, som blandt andet findes i jord og byggematerialer. Radon kan trænge ind i boligen fra jorden nedenunder, hvis der er utætheder eller fejl i konstruktionen.

Hvilken sundhedsskadelig virkning har radon? Radon udsender radioaktive stråler, der ved indånding bestråler lungerne. Under nedbrydning af radonatomerne kan cellerne i lungerne blive beskadiget, hvilket øger risikoen for lungekræft, og radon er en medvir-kende årsag til at ca. 300 danskere hvert år dør af lungekræft. Kombinationen af at være ryger og bo i et hus med høje radonværdier fordobler risikoen for lungekræft. Undersøgelser viser endvidere, at børn har en øget risiko for at få akut lymfatisk leukæmi.

Hvad er grænseværdien for radon? Den gennemsnitlige koncentration i danske enfamilieshuse ligger på ca. 60 Bq/m3. Myndighederne i Danmark har fastsat en vejledende grænseværdi. Den var tidligere 200 Bq/m3, men efter anbefaling fra FN’s sundhedsorganisation WHO blev den i oktober 2009 sænket til 100 Bq/m3.

Hvordan begrænser jeg koncentrationen af radon i boligen? Ligger niveauet i boligen over grænseværdien, anbefaler myndighederne, at der iværksættes enkle og billige foranstaltninger med henblik på at reducere niveauet. Første punkt er at sikre en ordentlig udluftning i boligen ved regelmæssigt at åbne døre og vinduer. Luftens indhold af radon bliver fortyndet og dermed mindre skadeligt. Overstiger niveauet 200 Bq/m3, anbefaler man mere effektive og dyrere løsninger på problemet, f.eks. et såkaldt radonsug.

Hvordan undersøger jeg, om der er radon i boligen? Der findes forskellige målemetoder. En meget nem måde er at opsætte en elektronisk radonmåler. Du kan leje måleapparatet Ramon 2.2., der efter 48 timer viser radonkoncentrationen. Desuden kan du leje måleapparatet MR-106N, der viser radonmængden efter kun 6 timer. Hvis du får neutraliseret jordstrålerne, kan du leje en radonmåler for kr. 100 i 3 døgn og derefter for kr. 25 for hvert yderligere døgn. Den normale leje er kr. 250 for 3 døgn + fragt. Såfremt du ønsker permanent overvågning af radonforekomsten i din bolig, kan MR-106N købes for kr. 2.990. 

Se her en udførlig beskrivelse af radon: www.alternativinfo.dk/doc/art-pm/hvad_er_radon.mv. Siden er skrevet før grænsevær- dien blev nedsat til 100 Bq/m3.

På www.radon-maaling.dk kan du se mere om radon og radonmåleren MR-106N. På www.batterystore.dk/product.asp?pro-duct er der en beskrivelse af radonmåleren Ramon 2.2., ligesom der er et link til Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Vejle Amts Folkeblad har i de senere år bragt 5 artikler om radon, bl.a. denne www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/201553, der fortæller om en mand i Hedensted, der muligvis fik lungekræft som følge af radon.  "Børn får leukæmi af radon" er en anden artikel: www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/19190.