"Sygdom og symptomer optræder, når belastninger i livet overstiger bærekraften.
  Føler man sig dårligt tilpas eller syg, er det vigtigt altid at søge efter årsagen -
  ikke blot fjerne symptonerne eller sygdommen."

Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen

Jordstråling

Jordstråling Jordstråling – hvad er det? Jordstrålerne kommer fra Jordens kerne, og der er forskellige teorier om deres opståen. Strålingen er energigivende, men i for store doser er den farlig. Følgerne kan bl.a. være hovedpine, søvnløshed, ledsmerter, muskelsmerter, astma, sen-gevædning, eksem, mindre energi, mindre kreativitet og nedbrydning af immunforsvaret med risiko for alvorlige sygdomme.

I oldtiden var man mere i kontakt med naturen. Man lagde mærke til, hvor dyrene gerne ville opholde sig, og hvor de trivedes. Der var godt at bygge, idet der ikke var jordstråling. Man kaldte det dog ikke jordstråling - man vidste nemlig ikke, hvilke energier, der var tale om, men man observerede virkningerne af denne skjulte energiform. Næsten al denne viden gik siden tabt og blev først ”genopdaget” i 1929 af den tyske forsker friherre von Pohl. Hans forskning viste, at der var en nøje sammenhæng mellem jordstråling og livstruende sygdomme.

Hvad og hvem påvirkes af disse skadelige stråler? Alt levende påvirkes af jordstråling. Mennesker, dyr og planter påvirkes negativt. Mærkeligt nok søger katte og myrer dog steder, hvor der er jordstråling.

Hvad kan jeg gøre for at undgå de skadelige påvirkninger? Få de steder, hvor du opholder dig længere tid af gangen, opmålt for jordstråler. Det gælder først og fremmest din seng, men også din yndlingsstol, arbejdsplads m.m.

Hvis der er skadelige jordstråler, hvad kan jeg så gøre? Jordstrålerne kan ikke tilintetgøres. De trænger igennem alt og er ens i stueetagen og på f.eks. 10. etage i et højhus. Jordstrålingen kan man dog lede udenom et mindre område - men aldrig nedbryde. En strålefinder/geobiolog kan både opmåle, rådgive om og neutralisere jordstrålerne.

Hvor lang tid tager det at blive strålefri? Er der foretaget en korrekt neutralisering, vil belastningen formindskes med 5-10 % om dagen.

Hvad koster det det at få målt op for jordstråling? En normal opmåling koster 500 kr., heri er indbefattet kørsel indtil 30 km fra min bopæl. Har jeg flere opgaver i området beregnes intet eller et nedsat kørselsvederlag. Ring eller mail og få et uforbindende tilbud.

Hvad koster det at få neutraliseret jordstrålingen? Det afhænger af, hvilken løsning man vælger. Måske er det nok blot at flytte sovestedet.

Har du lyst til at læse mere om jordstråler, så findes der en del bøger om emnet, f.eks. kan bogen ”Jordstråler – myte eller virkelighed” anbefales. Forfatteren er Uffe Thorndal, der var borgmester i Hørsholm indtil sidste kommunalvalg. På omslaget står der: ”Uffe Thorndals bog om jordstråler er en skeptisk jordbunden civilingeniørs forbløffede konstatering af jordstrålernes eksistens og mulige konsekvenser.”

Her kan du læse mere udførligt om jordstråler  www.netspirit.dk/new/?page=254