"Sygdom og symptomer optræder, når belastninger i livet overstiger bærekraften.
  Føler man sig dårligt tilpas eller syg, er det vigtigt altid at søge efter årsagen -
  ikke blot fjerne symptonerne eller sygdommen."

Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen

Elektromagnetiske felter

ElektrosmogElektrosmog – hvad er det? Elektrosmog er et populært udtryk for den miljømæssige belastning fra elektromagnetiske felter. Elektrosmoggen kommer bl.a. fra mobilsende-master, højspændingsledninger, computere, DECT-telefoner, mobiltelefoner, WIFI-syste-mer, trådløst internet, TV, stereoanlæg, mikrobølgeovne og parabolantenner.

Hvad er virkningen af elektrosmog? Den menneskelige krop bliver påvirket af elektro-magnetiske stråler. Dermed bliver hjernens styrende kommandoer ikke ledet rigtigt videre, og der opstår derved fejlstyringer. Tilsvarende opstår fejlstyringer i cellestofskiftet med organfejlfunktioner til følge. Følgerne kan være søvnforstyrrelse, koncentrations-besvær, kredsløbsforstyrrelse, hovedpine, træthed, tinnitus, nervøsitet, allergi, depres-sion og mindre energi. Antallet af mennesker, der reagerer med overfølsomhed for elektrosmog, stiger konstant. Især børn er meget følsomme overfor den skadelige elektrosmog, og mange har lidelser, der direkte hænger sammen med de trådløse teknoligier. Den menneskelige hjerne udvikler sig indtil 18 års alderen.

Hvordan konstaterer jeg, om jeg er påvirket af elektrosmog? Der findes måleudstyr, der viser den stadige, enerverende lydpåvirkning, som elektrosmoggen medfører. Er du permanent udsat for elektrosmog, er din krop også påvirket

Hvad kan jeg gøre for at undgå elektrosmoggens skadelige virkning? Selv om man fjerner mikrobølgeovn og trådløs telefon m.m., hjælper det ikke noget, hvis man bor i nærheden af en mobilsendemast, eller naboen har en DECT-telefon, hvilket rigtigt mange har, idet den udsender skadelige stråler i en radius op til 300 meter. Løsningen mod elektrosmog og strålebelastning i nærmiljøet kan være RayGuards forskellige tilbud.

Hvad gør RayGuard? RayGuard beskytter kroppen mod alle typer elektrosmog og hjælper således til at genoprette den harmoniske ligevægt i den menneskelige organisme. Informationsflow fra hjernen til cellerne kan igen foregå uden hindring. Kroppens selvregulering bliver genoprettet.

Få mange flere oplysninger på www.humanfirewall.com, hvor der bl.a. er nogle interessante videoer. Se bl.a. ”Frederiksberg appellen” med læge Carsten Vagn-Hansen og fhv. lektor Sianette Kwee fra Aarhus Universitet. Meget tankevækkende og alar-merende.

Siden www.voreboernsfremtid.dk/news.php fortæller om virkningen af mobiltelefoner og mobilsendemaster. Den virker måske lidt som "skrækpropaganda", men der er mange interessante oplysninger og links.