"Sygdom og symptomer optræder, når belastninger i livet overstiger bærekraften.
  Føler man sig dårligt tilpas eller syg, er det vigtigt altid at søge efter årsagen -
  ikke blot fjerne symptonerne eller sygdommen."

Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen

Velkommen til BasisHelse

Beskyt dit hjem

Beskyt dig og din familie mod farlige stråler!

 

Mange menneskers helbred er truet, uden at de ved det -

er din families sundhed også i farezonen?

BasisHelse har svaret og løsningen!

Vi udsættes hele tiden for forskellige former for strålepåvirkning. De fleste strålearter kommer fra Jordens indre og fra verdensrummet, men der er også nogle, der er menne-skeskabte. På denne side kan du se noget om sundhedsfarlige påvirkninger:

Jordstråler, der kommer fra Jordens kerne. Strålingen er energigivende, men i for store doser er den farlig. Se mere ved at klikke på Jordstråling i menulinien

Elektromagnetiske felter, der også  kaldes elektrosmog. Felterne er menneskeskabte og kan medføre fejlstyringer i cellestof-skiftet og dermed organfunktionsfejl og vævsforandringer. Se mere ved at klikke på Elektrosmog i menulinien

Radon, der er en radioaktiv gasart, der stammer fra det naturligt forekommende radium, der bl.a. findes i jord og byggemate-rialer. Se mere ved at klikke på Radon i menulinien

Der er mange eksempler på, at mindre strålepåvirkning har medført et bedre liv! En mand, der havde haft flere blodpropper i det ene ben, var raskmeldt, men sov meget uroligt, vendte og drejede sig hele natten, og han sov så anspændt, at han måtte have en pude mellem benene - desuden havde han kolde fødder. Nu sover han helt afslappet - det eneste problem er måske for varme fødder! En stor dreng var sengevæder. I tvillingebroderens værelse var ingen jordstråler, og han sov uden problemer. En mor var meget ked af, at hendes barn på ca. 1½ år aldrig havde været glad - jordstråler er skyld i meget! Mennesker, dyr, træer og planter påvirkes - ja, alt levende tager skade af for høj strålebelastning.   

Se mig i en TV-udsendelse, hvor jeg  i foråret 2012 besøger en døv kvinde i Odense:  http://www.deaftv.dk/forside/video-sogning?visvideo=1&video_id=543  

Jordstråler, elektrosmog og radon har meget til fælles. De kan alle medføre alvorlige sygdomme, og de er en meget lumsk fare, idet de hverken kan ses, føles, høres eller lugtes. 

Jordstråler kan ikke fjernes, men de kan neutraliseres i et begrænset område - få at vide hvordan! Virkningen af elektrosmog kan begrænses ved brug af RayGuard "Human Firewall" - få at vide hvordan! Radon kan måles, så der kan tages nogle nødvendige forholdsregler - få at vide hvordan!  

Sov bedre og få mere energi

Sov bedre og få mere energi ...

ved at undgå jordstråler, elektrosmog og radon

... ved at undgå jordstråler, elektrosmog og radon